Vyber krajinu 
 
   
 
 
Nachádzate sa v: ZF Business

ZEPTER FINANCE BUSINESS

Cieľ každého poradenstva Zepter Finance spočíva v tom, poskytnúť klientovi najlepší  na trhu dostupný celkový koncept, zosúladený s jeho potrebami. 
Exaktné zisťovanie potrieb

Začiatok každého poradenstva tvorí zisťovanie potrieb, pri ktorom sa presne stanovia finančné možnosti klienta. V tejto súvislosti sa získajú údaje o situácii v oblasti príjmov, výdavkov, ďalšie možnosti príjmu, úspory, vlastníctva. Následne sa zisťuje, či a aké finančné povinnosti klient má (nájom, daňové zaťaženie, príliš nízke dôchodkové zabezpečenie). Tieto fakty sa porovnajú so želaniami a potrebami klienta. Cieľom je na základe celkového individuálneho finančného riešenia zvýšiť príjmy a súčasne zmysluplne znížiť plán výdavkov.

Absolútne presné spracovanie údajov

Na základe aktuálnych údajov sa vyhotoví absolútne presná analýza a najlepšie možné riešenie pre klienta, pozostávajúce z produktov, ktoré sú k dispozícii na trhu. Klientovi sa ponúknu rôzne varianty, pričom Personal Financial Consultant vypracuje pre klienta rozdiely v ponúkaných riešeniach.

Serióznosť a diskrétnosť

Našim najvyšším princípom pri zisťovaní údajov, poradenstve a finančnom plánovaní je serióznosť a diskrétnosť. Vašou  najväčšou výhodou sú naše fundované odborné znalosti  a nezávislosť od našich partnerov v produktoch, ktorí patria medzi tých najrenomovanejších na trhu. Len takto je možné zabezpečiť objektívne a nezávislé poradenstvo bez vonkajších vplyvov.

Úloha Personal Finance Consultant-a spočíva v zabezpečení analýzy finančnej situácie klienta na jeho želanie a v jej vylepšení v súlade s jeho cieľmi a potrebami.

Garancia poskytnutého servisu

Zepter Finance ponúka nielen najlepšie produktové riešenia, ale aj ten najlepší servis. Každému klientovi Zepter Finance bude v prípade poistného plnenia pridelený status VIP.
Uvedené znamená, že mu bude prostredníctvom linky pre klientov (hotline) poskytnuté osobné a permanentné poradenstvo, až kým sa servisný prípad neuzavrie a nezaistí sa plnenie.