Vyber krajinu 
 
   
 
 
Nachádzate sa v: Kariéra

ZEPTER FINANCE, new generation in finance business

Čo znamená byť Personal Finance Consultant ...

Zepter Finance predstavuje ten najlepší servis, najvyššiu mieru istoty a najlepšiu kvalitu produktov. Byť Personal Finance Consultant-om znamená mať náskok pred konkurenciou.


Známe meno: Zepter je celosvetovo známym pojmom.

Značka „Zepter“ sa celosvetovo vždy spája s kvalitou, stabilitou, serióznosťou a exkluzivitou. Pracovať pre Zepter Finance znamená zodpovedne využívať pozitívny imidž pre úspešnú akvizíciu a naďalej posilňovať dôveru klienta v túto značku.

Disponibilný kmeň klientov ponúka pevný základ

V každej krajine, v ktorej má Zepter Finance zastúpenie, je veľký počet registrovaných klientov nášho  materského koncernu, ktorí budú rozdelení pre účely poskytnutia regionálneho servisu.

Existujúca infraštruktúra – najlepšia podpora predaja

Zepter kancelárie sú zastúpené v každom väčšom meste. Úspešná činnosť spolupracovníkov podnecuje spoločnosť Zepter k tomu, aby priebežne zriaďovala nové pobočky. Vďaka tejto celoplošnej disponibilite Zepter kancelárií môže každý spolupracovník využívať kancelárske, konferenčné, seminárne a školiace priestory na účely organizácie školení, mítingov, tréningov a poskytovanie poradenstva. Prepojenie lokálne existujúcej infraštruktúry & organizácie podporuje budovanie a starostlivosť o klientov.

Exkluzívne portfólio produktov - najlepší predajný argument

Dlhoročná spolupráca s vedúcimi poskytovateľmi poistných produktov a bankami Európy umožňuje využiť najoverenejšie ponuky trhu. V spolupráci s renomovanými finančnými inštitúciami sa vytvoria pre každého klienta exkluzívne produktové riešenia.

Jedinečné možnosti kariéry

Každý spolupracovník Zepter Finance, prípadne Personal Finance Consultant – PFC (osobný finančný poradca) má šancu nájsť svoje uplatnenie, prípadne sa integrovať v jedinečnom systéme kariéry Zepter Finance. Credit & Finance-, Sales Force- a Customer Care Department ponúkajú možnosti rýchleho rastu v kombinácii so zaujímavými, na výkon orientovanými možnosťami zárobku a umožňujú dlhodobú garanciu príjmu.

Zepter Finance Academy – základné a následné vzdelávanie

Našim PFC je umožnené neustále vzdelávanie, poskytnuté zo strany skúsených externých a interných trénerov, aby následne dokázali každému klientovi poskytnúť najlepšiu kvalitu v oblasti poradenstva a servisu. Každý PFC získa odborné školenie, špecifické pre danú produktovú oblasť. Systém vzdelávania zahŕňa okrem právnych a technických odbytových školení aj témy ako reč tela, motivačné techniky, tréning telefonovania, rétorika a mnohé ďalšie ... .

Základ úspechu

Spoločnosti, pôsobiace v rovnakom odvetví sa v budúcnosti budú odlišovať len kvalitou vzdelávania svojich spolupracovníkov.

Najväčší kapitál Zepter Finance predstavujú jej spolupracovníci !
Skvelá kariéra, rovné hierarchie

Personal Finance Consultant sa dokáže v priebehu len 2 rokov vypracovať z pozície agenta až na pozíciu Senior Directora – každý krok je spojený s príjmom orientovaným na výkon, ktorý smerom nahor nepozná žiadne hranice.

Rozsiahle základné a následné vzdelávanie

Následné vzdelávanie sa dnes považuje za centrálny určujúci ukazovateľ udržania schopnosti inovácie a konkurencieschopnosti spoločnosti. Personal Finance Consultant dostáva od prvého dňa svojej kariéry dôkladné vzdelanie, oboznámi sa s trhom, s portfóliom produktov a vyškolí sa v oblasti produktov. Prvé praktické skúsenosti získava PFC v sprievode svojho inštruktora pri rozhovoroch s klientami. Pravidelné odborné semináre prehlbujú jeho vedomosti v oblasti poistenia, investičných možností, poradenského know-how a rozširujú jeho osobné schopnosti a kvalitu riadiacej činnosti.

Zepter Finance Academy: pracovný obraz a certifikát

Pre každý produkt a každú oblasť kariéry existuje akadémia Zepter Finance. Na základe strategických, právnych a odbytovo-technických školení – vždy v závislosti od právnej situácie v danej krajine – sa získa štátom uznávaný certifikát, ktorý oprávňuje k výkonu povolania. Na základe vzdelávania, poskytnutého zo strany špecifických odborných interných a externých trénerov sa sprostredkuje kvalita v súlade s požiadavkami danej štátnej licencie. Z presne definovaného pracovného obrazu vyplýva profil úloh a plán vzdelávania v akadémii Zepter Finance.

Kariéra na mieru

Každá pozícia v kariére Zepter Finance má vlastný obsah vzdelávania, ktoré je potrebné absolvovať v rámci Zepter Finance Academy. Pre každý z troch pracovných obrazov preto existuje vlastná, na mieru šitá kariéra.

Každý spolupracovník má možnosť nadobudnúť vzdelanie v jednom z troch kariérnych modulov Zepter Finance a síce v Customer Care, Credit & Finance alebo Sales Force Department a špecializovať sa v rámci tohto flexibilného systému alebo sa ďalej rozvíjať vo všetkých oblastiach.
Až na treťom stupni vzdelávania, v pozícii Advisor, sa rozhodnete, ktorou cestou by ste chceli kráčať ďalej, pričom je možná aj kombinácia viacerých činností.

Pracovný obraz


job-description.png

Credit & Finance Department
Spolupracovník absolvuje stupne vzdelávania k pozíciám Expert, Manager, Director a Senior Director.
Pracovný obraz

Špecialista pre bankové a úverové obchody.

Sales Force Department
Získate vzdelanie na post Team Manager, Division Manager, Director a nakoniec Senior Director.
Pracovný obraz

Špecialista na expanziu a produkciu.

Customer Care Department
Absolvujete školenia pre pozície Expert, Manager, Director a Senior Director.
Pracovný obraz
Špecialista na poskytovanie stálej starostlivosti v oblasti finančných služieb.